fbpx
 • Märgisest

  Põhja-Eesti kohalik toit on piirkonna toiduettevõtjate poolt kasvatatav, töödeldav ja pakutav toit. Oma võrgustikus mõistame kohalikku toitu järgmiselt:

  • Piirkonnas või piirkonnale võimalikult lähedal Eestis kasvatatud või kasvanud toormest valmistatud toit;
  • meie mikro-, pere- ja väikeettevõtetes valmistatud toidutooted;
  • meie toitlustus- ja maaturismi ettevõttes pakutav toitlustusteenus, milles on püütud maksimeerida kohalikku tooret ja toidutooteid.

  Põhja-Eesti toiduvõrgustik tegeleb kohaliku toidu propageerimise, koolituste, toidumärgise väljaandmise ja toiduteemaliste koostööprojektidega. Väärtustame, taaselustame, arendame ja tutvustame Põhja-Eesti kohalikku toitu.

   

  Märgise arenduses osalevad 2020. aasta seisuga Kuusalu, Tapa, Kadrina, Järva, Anija, Raasiku, Kose, Väike-Maarja, Haljala, Rakvere, Vinni, Viru-Nigula, Rae, Viimsi ja Jõelähtme vald ning Loksa ja Kunda linn ehk MTÜ Arenduskoja, MTÜ Ida-Harju Koostöökoja, MTÜ PAIK, MTÜ Partnerid ja MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Leader piirkonnad.

 • Märgise taotlemine

  Märgist saavad taotleda Põhja-Eestis tegutsevad toidutootjad, -käitlejad ja teenusepakkujad, kes on valmis kandma märgise missiooni ja väärtusi ning vastavad taotluses toodud kriteeriumitele. Märgis antakse välja kolmeks aastaks, mille järel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks.

  Piirkonna kohaliku toidu märgist saab taotleda ja väljastatakse kahes kategoorias:

  • piirkonna kohaliku toidu toormetootjatele ja toidutöötlejatele,
  • kohaliku toiduga toitlustajatele (sh majutusasutused ja kohalikku toitu tutvustavad programmid).

   

  Taotlemiseks täida vorm siin

 • Eesmärgid

  Piirkonna kohaliku toidu märgise eesmärgid:

   

  • Toetada piirkonna kohaliku toidu ettevõtjate koostööd ja arenevat võrgustumist, sh ühisturundust, ühiseid arendus- ja müügitegevusi;
  • eristuda turul kohalikku ja kvaliteeti toetava ühismärgisega ning soodustada seeläbi meie piirkonna toidutoodete-teenuste ostmist ja ettevõtjate jätkusuutlikku arengut;
  • aidata kaasa piirkonna maine kujundamisele läbi piirkonna kohaliku toidu ressursside väärindamise kvaliteetseteks kohaliku toidu toodeteks-teenusteks ja ettevõtjatevahelise tulemusliku võrgustumise märgise eesmärkide saavutamiseks.

   

  Piirkonna kohaliku toidu märgise visioon:

   

  Piirkonnas toimib kohaliku toidu ettevõtjaid toetav koostöövõrgustik, mis väärindab kohaliku toidu tooret ja soodustab tervislikku toitumist. Piirkonna märgisega varustatud kohalikul toidul on eristuv ja alati kvaliteetse toidu maine.

   

  Piirkonna kohaliku toidu märgise missioon:

   

  • Kohaliku toidu pärandi väärtustamine, taaselustamine, arendamine ja tutvustamine;
  • kohaliku toidu ressursside kestlik kasutamine;
  • kaasav, liitev ja arenev tegutsemine võrgustikuna;
  • tervisliku toitumise toetamine;
  • kohaliku toidu võrgustiku liikmete ja klientide informeerimine ja nõustamine.

   

  Piirkonna kohaliku toidu märgise väärtused

   

  • Kooshoidev, kaasav, liitev ja arenev tegutsemine kohaliku toidu valdkonnas meie piirkonnas;
  • tervisliku toitumise toetamine ja soodustamine;
  • piirkonna kohaliku toidu toorme väärindamine;
  • piirkonna kohaliku toidu ettevõtjaid toetav toimiv koostöövõrgustik;
  • piirkonna kohaliku toidu ja ühise märgise maine ühine kujundamine ja arendamine.
 • Haldamine ja menetlemine

  Organisatsioon

   

  Märgise haldajaks on MTÜ Arenduskoda, kes arendab ja annab märgist välja koostöös MTÜ Ida-Harju Koostöökoja, MTÜ Parterid, MTÜ PAIK ja MTÜ Põhja-Harju Koostöökoguga. Märgise organisatsiooni ülesanded on märgise haldamine: märgise komisjoni moodustamine ja selle töö koordineerimine, märgise koordinaatori palkamine/lepingulise teenusena sisse ostmine, märgise dokumentatsiooni ettevalmistamine, märgise kuvandi ja muu atribuutika arendamine, taotluste vastuvõtmine ja menetlemine, märgise otsuste tegemine koos komisjoniga, märgise eitavate otsuste-tunnistuste väljastamine ja lepingute sõlmimine, märgise nõuete täitmise järelevalve, sh infopäevad ja koolitused, vajadusel külastused ettevõtetesse, märgise arendamine ja ühiste müügi- ning ühisturunduse tegevuste kavandamine (sh projektid ja nendeks tugivahendite taotlemine) ja nende teostamise koordineerimine.

   

  Piirkonna kohaliku toidu märgise komisjon

   

  Märgise taotlusi menetleb ja märgi saamise otsustab minimaalselt viieliikmeline märgise komisjon, mis koosneb soovitavalt olulisemate piirkonna kohaliku toidu toote-teenusegruppide esindajatest, märgise organisatsiooni esindajast ja vajadusel välistest ekspertidest. Märgise esimese komisjoni koosseisu esitab märgise organisatsiooni juhatusele kinnitamiseks märgise töögrupp projektijuhi vahendusel. Komisjon valitakse kolmeks aastaks. Komisjon valib liikmete hulgast komisjoni esimehe. Komisjonil on (konkreetse taotlusega seoses) õigus vajadusel täiendavalt kaasata nõuandva rolliga välist eksperti.

   

  Piirkonna kohaliku toidu märgise taotluse menetlemine

   

  • Märgise andmise menetlus algab organisatsioonile laekunud taotlusavalduse alusel (nõuetekohaselt täidetud elektrooniline taotlus koos nõutud lisadega).
  • Piirkonna ühise kohaliku toidu märgise taotlusavaldusi võtab märgise organisatsioon vastu pidevalt alates märgise käivitamise päevast (märgise organisatsioon teatab sellest ühe infokanalina oma kodulehel).
  • Märgise saamist hinnatakse kahes kategoorias: piirkonna kohaliku toidu toore ja toidutooted ning kohaliku toidu toitlustusteenus (ühe toidukorra menüü).
  • Märgise andmise otsustamiseks on märgise organisatsioonil aega maksimaalselt kuni kaks kuud alates taotluse vastuvõtmise päevast.
  • Märgise komisjon võtab taotluse otsused vastu jooksvalt. Märgise organisatsiooni koordinaator (esimesed taotlused Leader projektijuht) edastab otsustamiseks vajalikud materjalid komisjoniliikmetele. Taotluse materjalide laekumise päevast alates on komisjoniliikmetel aega otsuse tegemiseks maksimaalselt kaks nädalat. Komisjoniliikmel on õigus etteantud aja jooksul olulise põhjuse esitamisel märgise organisatsioonile otsust mitte teha (nt haigus, komandeering vm reis). Otsused ühe taotluse kohta peavad laekuma minimaalselt kolmelt komisjoniliikmelt. Otsuste tegemiseks on märgise organisatsioonil õigus küsida taotlejalt täiendavat informatsiooni ja vajadusel külastada ettevõtet.
  • Täiendava informatsiooni hankimise ajaks peatub menetlemise aeg.
  • Komisjon teeb märgise andmise või mitte andmise otsuse vastavalt taotleja üldnõuete ja konkreetse kategooria kriteeriumite täitmisele, väljastades kas märgise andmise otsuse või mitte andmise otsuse. Märgise mitte andmise otsuse korral saadetakse taotlejale kiri koos põhjendustega
  • Komisjon otsustab märgise perioodi lõpus märgise saaja avalduse alusel märgise õiguse pikendamise järgmiseks perioodiks. Kui märgiseomanik ei esita enne märgise kehtivusaja lõppu märgise õiguste pikendamise avaldust, lõpeb märgise kehtivus.
  • Piirkonna kohaliku toidu märgise kehtivusaeg on kolm aastat (alates otsuse tegemise kuupäevast). Tähtaja lõppedes kontrollib märgise organisatsioon märgise kriteeriumite täitmist. Kriteeriumitele vastamise korral pikendatakse märgise kasutusõigust järgmiseks sama pikaks perioodiks.
 • Kvaliteet ja kriteeriumid

  Lähenemine piirkonna kohaliku toidu märgise kvaliteedile

   

  • Toidu põhiosa pärineb piirkonnast või piirkonna pere, mikro-ja väikeettevõttest, vajadusel saab märgise taotleja erandid lahti kirjutada märgise taotlusvormis;
  • toidu toote või menüü nimetus ei tohi olla eksitav ja nimetus peab peegeldama toidu sisu, soovitavalt ka toidu kohalikku päritolu, nt sobiv oleks seljanka asemel pigem teise päeva lihasupp, kohaliku trahteri lihasupp, paks punane lihasupp jne;
  • teeninduse kvaliteet: tarbijale otsesuhete ja -info võimalused toidutootjalt, töötlejalt või toitlustajalt;
  • uuenduslikud ja kohalikku väärtustavad toidutooted-teenused – pärand, tehnoloogiad jms;
  • toote-teenuse protsessid on keskkonnasõbralikud;
  • kestlik suhtumine ressurssidesse.
 • Logo kasutusjuhend ja failid

  Märgise kasutusjuhend: PEKT_CVI_2017_A4.pdf

  Logo vektorgraafika formaadis: PEKT-LOGO-2-varvi.pdf

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Maitsete aasta visuaalide kasutus (sh logo vektorgraafika formaadis): Toidupiirkond 2021 visuaalid

   

  Bänner pildiformaadis (jpg):

  Bänner gif-formaadis:

 • Toidumeened ja kinkekarbid

  Kingi asjade asemel toiduelamus!

  Põhja-Eesti kohaliku toidu kinkekarp on tore võimalus koostööpartnereid või sõpru tähtpäeval meeles pidada. Kõik kinkekarbi tooted on valmistatud Põhja-Eesti kohaliku toidu võrgustikku kuuluvate väikeettevõtjate poolt käsitööna ja südamega.

   

  Paneme kokku just teie kingisaajatele sobivaima paki, lisame kleebise või kaardi teie organisatsiooni soovide ja sümboolikaga. Arutame võimalusi! Tellimused ja info: katrin@dreamers.ee

   

  Kõige väiksem kogus tellimiseks on korraga 10 karpi. Et väiketootjad asuvad üle Põhja-Eesti, läheb karpide komplekteerimiseks tellimuse järel umbes nädal.

   

  Soovitame toidumeeneid

  Sügisel 2020 toimunud Põhja-Eesti toidu- ja joogimeenekonkursil pärjati auhindadega järgmised tooted:

  • Parim alkohoolne jook – pohlavein Erik Menved, Valgejõe Veinivilla
  • Parim kauasäiliv toode –  Suitsutatud vutimunad anšoovises, Põhja-Eesti Vutifarm
  • Parim dehüdreeritud toode – Maasikaviilud, Raadiko talu 
  • Parim mittealkohoolne jook – Ebaküdooniasiirup, Vinkymon
  • Parim meetoode – Metsamesi taruvaiguga, Taali mesila
  • Eriauhind tootearendusele: Meepärlid – meest tehtud kummikommid ja sobivad ka diabeetikutele. Žürii toob esile ka toote väga ilusa kinkepankendi – autor Laastu mesi, Erge Loorits

   

  Samuti anti välja eriauhind kinkepakile – omavahel sobivatele toodetele, millest saab komplekteerida toreda kingituse.

  • Kuldjuureviin (Moe)
  • Suitsutatud vutimunad anšoovises (Põhja-Eesti Vutifarm)
  • Meepärlid (Laastu mesi)

   

   

  Vaata siit kõiki konkursil osalenud tooteid: Põhja-Eesti toidu-joogimeened

   

   

  Inspiratsioon

 • Trükised

  Jõulutoitude konkursi retseptikogumik: Kodukokkade joulutoitude konkursi retseptid

  Talvise retseptikonkursi kogumik: Kodukokkade talvise konkursi retseptid

  Kevadise retseptikonkursi kogumik: Kodukokkade retseptid

  Põhja-Eesti toidumeened: Toidu- ja joogimeenekataloog

  Põhja-Eesti toidupärimus, koostaja Aili Tervonen: Põhja Eesti toidukultuur

  Võrgustikku tutvustav trükis 2019: Paepealsed maitsed

Toidumärgis

Toidumärgis