fbpx

Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise taotlus

  I OSA


  Sisestatud teksti ja fotosid kasutatakse märgise omistamise korral siin kodulehel ettevõtte tutvustuses.

  Ettevõtte registreerimisnumber, eraisikul ID Reg.

  Toitlustuse ja käitlemise puhul kinnitused tunnustamistest

  II OSA


  Kategooria:

  Toote või teenuse kirjeldus

  Kinnitan, et toodan ja pakun teenust Põhja-Eesti kohaliku toidu piirkonnas
  Põhiosa toormest pärineb märgise piirkonnast. Erandiks on põhitoormed, mida ei ole võimalik piirkonnas toota või mida seal ei pakuta.Kinnitan

  Juhul kui põhitoore tuleb väljapoolt piirkonda, siis palun põhjenda:

  III OSA


  Abi- ja lisaained – muud lisa- ja abiained

  Kui jah, siis mida ja mis põhjusel

  IV OSA


  Kohaliku pärandi järgimine – kirjelda, kuidas järgid toidupärimust

  V OSA


  Too palun välja toorme, teenuse unikaalsus, käsitöönduslik seos, tervislikkus, innovatiivsus

  VI OSA


  Toote-teenuse pakend, turundamine.

  Kuidas toode on pakendatud, selle keskkonnasõbralikkus
  Kuidas toimub müük, tarbija informeerimine?

  Lisa viited kauba müügikohtadele (internet, taluturg, kauplused jm)

  VII OSA


  Kas teed koostööd piirkonna ettevõtjatega?

  Kui jah, siis kirjelda, kuidas

  Olen tutvunud Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise kontseptsiooniga ja jagan samu väärtusi ( Vaata siia ) Kinnitan

  LISA

  Pilt, pildid tootest, teenusest, ettevõtjast, mida saame kasutada kodulehel.