fbpx

Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise taotlus

I OSA


Ettevõtte registreerimisnumber, eraisikul ID Reg.

Toitlustuse ja käitlemise puhul kinnitused tunnustamistest

II OSA


Kategooria:

Kinnitan, et toodan ja pakun teenust Põhja-Eesti kohaliku toidu piirkonnas
Põhiosa toormest pärineb märgise piirkonnast. Erandiks on põhitoormed, mida ei ole võimalik piirkonnas toota või mida seal ei pakuta.Kinnitan

Juhul kui põhitoore tuleb väljapoolt piirkonda, siis palun põhjenda:

III OSA


Abi- ja lisaained – muud lisa- ja abiained

Kui jah, siis mida ja mis põhjusel (märkida ka GMO sisaldus tooraines)

IV OSA


Kohaliku pärandi järgimine – kirjelda, kuidas järgid toidupärimust

V OSA


Too palun välja toorme, teenuse unikaalsus, käsitöönduslik seos, tervislikkus, innovatiivsus

VI OSA


Toote teenuse pakend, turundamine.

Kuidas toode on pakendatud, selle keskkonnasõbralikkus
Kuidas toimub müük, tarbija informeerimine?

Lisa viited, kui võimalik, kohtadele, kus turundate

VII OSA


Kas teed koostööd piirkonna ettevõtjatega?

Kui jah, siis kirjelda, kuidas

Olen tutvunud Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise kontseptsiooniga ja jagan samu väärtusi ( Vaata siia ) Kinnitan

LISA

Pilt, pildid tootest, teenusest, ettevõtjast, mida saame kasutada kodulehel.