Eesmärgid

Piirkonna kohaliku toidu märgise eesmärgid

 • Toetada piirkonna kohaliku toidu ettevõtjate koostööd ja arenevat võrgustumist, sh ühisturundust, ühiseid arendus- ja müügitegevusi;

 • eristuda turul kohalikku ja kvaliteeti toetava ühismärgisega ning soodustada seeläbi meie piirkonna toidutoodete-teenuste ostmist ja ettevõtjate jätkusuutlikku arengut;

 • aidata kaasa meie piirkonna maine kujundamisele läbi piirkonna kohaliku toidu ressursside väärindamise kvaliteetseteks kohaliku toidu toodeteks/-teenusteks ja ettevõtjatevahelise tulemusliku võrgustumise märgise eesmärkide saavutamiseks.

Piirkonna kohaliku toidu märgise visioon

Piirkonnas toimib kohaliku toidu ettevõtjaid toetav koostöövõrgustik, mis väärindab kohaliku toidu tooret ja soodustab tervislikku toitumist. Piirkonna märgisega varustatud kohalikul toidul on eristuv ja alati kvaliteetse toidu maine.

Piirkonna kohaliku toidu märgise missioon

 • Kohaliku toidu pärandi väärtustamine, taaselustamine, arendamine ja tutvustamine;

 • kohaliku toidu ressursside säästlik kasutamine;

 • kaasav, liitev ja arenev tegutsemine võrgustikuna;

 • tervisliku toitumise toetamine;

 • kohaliku toidu võrgustiku liikmete ja klientide informeerimine ja nõustamine.

Piirkonna kohaliku toidu märgise väärtused

 • Kooshoidev, kaasav, liitev ja arenev tegutsemine kohaliku toidu valdkonnas meie piirkonnas;

 • tervisliku toitumise toetamine ja soodustamine;

 • piirkonna kohaliku toidu toorme väärindamine;

 • piirkonna kohaliku toidu ettevõtjaid toetav toimiv koostöövõrgustik;

 • piirkonna kohaliku toidu ja ühise märgise maine ühine kujundamine ja arendamine.
Top