Märgisest

Põhja-Eesti kohaliku toidu märgis on Põhja-Eesti piirkonna kohalike toiduettevõtjate ühiselt kokkulepitud, kriteeriumitele vastav kohaliku toidu tooteid/teenuseid tähistav märgis, mille märgisekomisjon annab oma otsusega kindlaks perioodiks (3 aastat, siis tuleb taotleda pikendamist) kriteeriumitele vastavatele toodetele-teenustele. Märk põhineb eelkõige taotleja ja märgise väljaandja vastastikusel usaldusel.

Märgise ellukutsujaks oli Arenduskoda, kes 2013. aastal töötas koos ettevõtjatega välja kontseptsiooni, mida laiendati 2016. aastal käivitunud Põhja-Eesti kohaliku toidu projekti raames koos Ida-Harju Koostöökoja, Partnerite ja PAIK leader tegevusgruppidega.

Piirkonna kohaliku toidu märgis on „Põhja-Eesti kohalik toit“.

Märgise logo algvariandi autor on kunstnik Liina Kald.
Uue logo autor on Katrin Kull.

Top