Kvaliteet ja kriteeriumid

Lähenemine piirkonna kohaliku toidu märgise kvaliteedile

• Toidu põhiosa pärineb piirkonnast või piirkonna kuni 100 töötajaga ettevõttest, vajadusel saab märgise taotleja erandid lahti kirjutada märgise taotlusvormis;
• toidu toote või menüü nimetus ei tohi olla eksitav ja nimetus peab peegeldama toidu sisu, soovitavalt ka toidu kohalikku päritolu, nt sobiv oleks seljanka asemel pigem teise päeva lihasupp, kohaliku trahteri lihasupp, paks punane lihasupp jne;
• teeninduse kvaliteet: tarbijale otsesuhete ja -info võimalused toidutootjalt, töötlejalt või toitlustajalt;
• innovatiivsed ja kohalikku väärtustavad toidutooted/-teenused – pärand, tehnoloogiad jms;
• toote/teenuse protsessid on keskkonnasõbralikud;
• säästev suhtumine ressurssidesse.

Piirkonna kohaliku toidu märgise kehtivusaeg

Piirkonna kohaliku toidu märgis väljastatakse kolmeks aastaks (alates otsuse tegemise kuupäevast). Tähtaja lõppedes kontrollib märgise organisatsioon märgise kriteeriumite täitmist.

Kriteeriumitele vastamise korral pikendatakse märgise kasutusõigust järgmiseks sama pikaks perioodiks kui märgise omanik esitab vastava avalduse. Kui märgise omanik ei esita enne märgise kehtivusaja lõppu märgise õiguste pikendamise avaldust, lõpeb märgise kehtivus.

Top