Kohaliku toidu mõiste

Kohalikuks toiduks peame toitu, mis vastab vähemalt ühele alljärgnevatest tingimusest:

• Põhja-Eesti piirkonnas kuni 100 töötajaga ettevõttes kasvatatud ja kasvanud toore või lisaväärtusega toode (nii tava- kui mahetoore ja -toode);

• toitlustus- ja maaturismiettevõttes pakutav toitlustusteenus, milles on maksimeeritud kohalikku tooret ja toidutooteid.

Top